ECLI:NL:CBB:2002:AD9078
public
2015-11-10T18:32:44
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AD9078
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2002-01-25
AWB 98/428
Eerste aanleg - meervoudig
NL
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2002:AD9078
public
2013-04-04T17:34:42
2002-02-08
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2002:AD9078 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 25-01-2002 / AWB 98/428

-

College van Beroep voor het bedrijfsleven

No. AWB 98/428 25 januari 2002

11231

Beschikking in de zaak van:

1. A, te X, en

2. B, te X,

gemachtigde: mr P.I.M. Houniet, werkzaam bij DAS Nederlandse Rechtsbijstandverzekeringmaatschappij N.V., vestiging Amsterdam,

tegen

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te Den Haag, verweerder,

gemachtigde: mr J.C.M. Oudshoorn, werkzaam op verweerders ministerie.

1. Overwegingen

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 december 2001 en is vervolgens gesloten. Het College is evenwel tot de slotsom gekomen dat het onderzoek dient te worden heropend. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Bij beschikking van 10 januari 2002 heeft het College het onderzoek in de zaken AWB 98/260 en 98/314 heropend. Een geanonimiseerde versie van die beschikking is aan deze beschikking gehecht en wordt als hier ingelast beschouwd.

Naar het oordeel van het College dienen de overwegingen die hebben geleid tot heropening van het onderzoek in de zaken AWB 98/260 en 98/314 ook in de onderhavige zaak te leiden tot heropening van het onderzoek. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat ook in de onderhavige zaak is beslist tot een verlaging met 35% van de tegemoetkoming in de schade.

Mitsdien zal ook in de onderhavige zaak het vooronderzoek worden heropend, teneinde allereerst de publicatie af te wachten van de algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten, waarna partijen de gelegenheid zal worden geboden tot het geven van nadere reactie.

2. De beslissing

Het College heropent het onderzoek.

Aldus gegeven door mr B. Verwayen, mr H.C. Cusell en mr J.A. Hagen, in tegenwoordigheid van mr drs B. van Velzen, als griffier, op 25 januari 2002.

w.g. B. Verwayen w.g. B. van Velzen