ECLI:NL:CBB:2005:AU1281
public
2015-11-11T07:27:29
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AU1281
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2005-08-05
AWB 04/255
Eerste aanleg - enkelvoudig
Eerste en enige aanleg
NL
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2005:AU1281
public
2013-04-04T22:35:46
2005-08-23
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2005:AU1281 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 05-08-2005 / AWB 04/255

Registratie

ambtshalve

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(zesde enkelvoudige kamer)

AWB 04/255 5 augustus 2005

3110 Registratie

ambtshalve

Uitspraak in de zaak van:

Lindner Nederland B.V., te Ede, appellante,

gemachtigde: mr. P.J. Hagemeijer, werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand te Leusden,

tegen

Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, verweerder,

gemachtigde: mr. B.C. Westenbroek, werkzaam bij verweerder.

1. Het procesverloop

Bij besluit van 11 juni 2003 heeft verweerder appellantes onderneming ambtshalve geregistreerd.

Bij besluit van 17 februari 2004 heeft verweerder het hiertegen gerichte bezwaarschrift van 22 juli 2003 ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 25 maart 2004, bij het College binnengekomen op dezelfde datum, beroep ingesteld.

Bij brief van 27 april 2004 heeft appellante de gronden van het beroep ingediend.

Bij brief van 26 mei 2004 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Op 7 maart 2005 heeft verweerder stukken overgelegd.

Op 24 juni 2005 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waar verweerder is verschenen, vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Appellante is met bericht niet verschenen.

2. De beoordeling van het geschil

2.1 In dit geding staat centraal of de onderneming van appellante een bedrijf is als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (hierna: het Instellingsbesluit). Blijkens de Nota van Toelichting bij het Instellingsbesluit wordt onder het stukadoors-, afbouw-, terazzo- of vloerenbedrijf - dat in onderdeel b van genoemde bepaling is vermeld - verstaan het bedrijfsmatig krachtens aanneming van werk verrichten van activiteiten, gericht op het gebied van de niet-constructieve afbouw, waaronder het ter plaatse van de bestemming aanbrengen van plafond- en wandsystemen. Als appellante een dergelijk bedrijf uitoefende, mocht verweerder de onderneming van appellante ambtshalve registreren, op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening Registratie en inzage van boeken en bescheiden Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud.

2.2 Verweerder heeft in het bestreden besluit overwogen dat plafonds en wanden die appellante volgens haar website bedrijfsmatig aanbrengt, geen deel uitmaken van de dragende constructie van een bouwwerk en daarom dienen te worden aangemerkt als niet-constructieve afbouw. Appellante heeft in beroep niet aannemelijk kunnen maken dat dit standpunt onjuist is. Het College is daarom van oordeel dat verweerder de onderneming van appellante terecht heeft aangemerkt als een bedrijf genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit. Verweerder mocht daarom tot ambtshalve registratie overgaan.

2.3 Wat betreft het betoog van appellante inzake de heffingsgrondslag, stelt het College vast dat het bestreden besluit daarop geen betrekking heeft. Deze beroepsgrond kan daarom niet tot het oordeel leiden dat het bestreden besluit onrechtmatig is.

2.4 Gelet op het voorgaande dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

2.5 Het College acht geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling met toepassing van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

3. De beslissing

Het College verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gewezen door mr. C.J. Borman, in tegenwoordigheid van mr. M.B.L. van der Weele als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 5 augustus 2005.

w.g. C.J. Borman w.g. M.B.L. van der Weele