ECLI:NL:GHSHE:2021:874
public
2021-03-31T08:09:52
2021-03-23
Raad voor de Rechtspraak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
2021-03-23
200.229.110_02
Hoger beroep
NL
's-Hertogenbosch
Civiel recht
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2017:3265
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:874
public
2021-03-31T08:09:30
2021-03-23
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:GHSHE:2021:874 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 23-03-2021 / 200.229.110_02

rechtshandelingen inzake overdracht activa. Paulianeus?

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.229.110/02

arrest van 23 maart 2021

in de zaak van

Boba B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. J. Witvoet te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug,

tegen

[geïntimeerde] , handelend in diens hoedanigheid van curator in het faillissement van Trianel Energie B.V.,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. J. Linders te Maastricht,

op het bij exploot van dagvaarding van 28 juni 2017 ingeleide hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht van 5 april 2017, gewezen tussen appellante als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geïntimeerde als eiser in conventie, verweerder in reconventie.

1Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/03/207398 / HAZA 15-337)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2Het geding in hoger beroep

2.1.

Het verloop van de procedure onder zaaknummer 200.229.110/01 blijkt uit de dagvaarding in hoger beroep.

2.2.

Op de rol van 6 november 2018 is de zaak vanwege het overlijden van de toenmalige advocaat van appellante ex artikel 226 lid 1 Rv geschorst en ambtshalve doorgehaald.

2.3.

Op de rol van 23 juli 2019 is de zaak op verzoek van geïntimeerde onder zaaknummer 200.229.110/02 hervat. Het verloop van deze procedure blijkt uit:

- het hervattingsexploot;

- de memorie van grieven met producties;

- de memorie van antwoord met producties;

- de akte uitlatingen producties van appellante;

- de antwoordakte uitlatingen producties van geïntimeerde.

2.4.

Appellante heeft comparitie gevraagd.

3De beoordeling

Het hof zal het verzoek om een comparitie van partijen te houden honoreren. De comparitie heeft tot doel informatie uit te wisselen en de stand van zaken in de procedure te bespreken. Tevens kan de comparitie worden benut om een minnelijke regeling te beproeven. Desgewenst kan ter zitting verwijzing van de zaak naar mediation worden besproken. De partijen zullen bij de comparitie in de gelegenheid worden gesteld om de zaak kort toe te lichten. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat partijen in persoon, als het om een rechtspersoon gaat deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de zaak op de hoogte is en die tot het treffen van een minnelijke regeling bevoegd is, bijgestaan door hun advocaten op 17 september 2021 om 12.30 uur zullen verschijnen op de zitting van het hof in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch, met de hiervoor onder 3 vermelde doeleinden;

bepaalt dat de advocaat van appellante binnen twee weken na de datum van dit arrest een kopie van het volledige procesdossier in viervoud zal indienen bij het hof;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. de Haan, P.W.A. van Geloven en N.W.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 23 maart 2021.

griffier rolraadsheer