ECLI:NL:HR:2021:100
public
2021-01-23T00:01:39
2021-01-21
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-01-22
20/00927
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Beschikking
NL
Civiel recht; Personen- en familierecht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1137, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2019:3881, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:100
public
2021-01-22T11:54:47
2021-01-22
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:100 Hoge Raad , 22-01-2021 / 20/00927

Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Echtscheiding. Partneralimentatie naar buitenlands recht. Kinderalimentatie naar Nederlands recht. Haags Alimentatieprotocol.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/00927

Datum 22 januari 2021

BESCHIKKING

In de zaak van

[verzoekster],wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: [verzoekster],

advocaat: N.C. van Steijn,

tegen

[verweerder],wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

hierna: [verweerder],

advocaat: H.J.W. Alt.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de beschikking in de zaken C/09/535057 en C/09/ 554525 van de rechtbank Den Haag van 3 juli 2018;

  2. de beschikking in de zaak 200.247.105/01 van het gerechtshof Den Haag van 18 december 2019.

[verzoekster] heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [verzoekster] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 22 januari 2021.