ECLI:NL:HR:2021:144
public
2021-01-30T00:04:15
2021-01-28
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-01-29
19/03722
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
NL
Civiel recht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1065, Gevolgd
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:144
public
2021-01-29T12:34:50
2021-01-29
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:144 Hoge Raad , 29-01-2021 / 19/03722

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Exploitatieovereenkomst tankstation. Uitleg overeenkomst. Samenhang met zaak 19/05141.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/03722

Datum 29 januari 2021

ARREST

In de zaak van

DE PAAL WILP B.V.,gevestigd te Wilp,

EISERES tot cassatie,

hierna: DPW,

advocaat: E.F.A. Linssen-van Rossum,

tegen

TOTAL NEDERLAND N.V.,gevestigd te Den Haag,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: Total,

advocaat: F.E. Vermeulen.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak 2496276 / RL EXPL 13-33606 van de kantonrechter te Den Haag van 26 augustus 2014 en 18 september 2017;

  2. het arrest in de zaak 200.225.993/01 van het gerechtshof Den Haag van 7 mei 2019.

DPW heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Total heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor Total mede door J.M.C. Dorrepaal.

De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van DPW heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad:

  • verwerpt het beroep;

  • veroordeelt DPW in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Total begroot op € 882,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 29 januari 2021.