ECLI:NL:HR:2021:148
public
2021-01-30T00:04:34
2021-01-28
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-01-29
19/04319
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
NL
Civiel recht; Burgerlijk procesrecht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:850, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2019:2136, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:148
public
2021-01-29T13:07:42
2021-01-29
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:148 Hoge Raad , 29-01-2021 / 19/04319

Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Vernietiging arbitraal appelvonnis. Beroep op strijd met de openbare orde en schending van de opdracht. Schending hoor en wederhoor? Onjuist toepassen van grievenstelsel door arbiters?

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/04319

Datum 29 januari 2021

ARREST

In de zaak van

STRUKTON BOUW. B.V.,gevestigd te Utrecht,

EISERES tot cassatie,

hierna: Strukton,

advocaat: M.W. Scheltema,

tegen

ING VASTGOED ONTWIKKELING B.V.,gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: ING,

advocaten: B.T.M. van der Wiel en R.R. Verkerk.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak C/13/611974 / HA ZA 16-703 van de rechtbank Amsterdam van 14 september 2016 en 30 augustus 2017;

  2. het arrest in de zaak 200.227.313/01 van het gerechtshof Amsterdam van 25 juni 2019.

Strukton heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

ING heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Strukton heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad:

  • verwerpt het beroep;

  • veroordeelt Strukton in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ING begroot op € 882,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Strukton deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de president G. de Groot als voorzitter, de vicepresident C.A. Streefkerk en de raadsheren M.J. Kroeze, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 29 januari 2021.