ECLI:NL:HR:2021:275
public
2021-03-08T14:23:17
2021-02-18
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-02-19
20/00258
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Beschikking
NL
Civiel recht; Personen- en familierecht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:891, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2019:4022, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2021-0043
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:275
public
2021-02-19T16:04:02
2021-02-19
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:275 Hoge Raad , 19-02-2021 / 20/00258

Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. In samenlevingsovereenkomst opgenomen partneralimentatieverplichting. Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de partneralimentatie. Gezag van gewijsde van eerdere uitspraak over deze vaststellingsovereenkomst. Kan wijziging worden gevraagd op grond van art. 1:401 BW?

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/00258

Datum 19 februari 2021

BESCHIKKING

In de zaak van

[de vrouw],wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: de vrouw,

advocaat: N.C. van Steijn,

tegen

[de man],wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

hierna: de man,

advocaat: M.A.J.G. Janssen.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de beschikking in de zaak C/01/322072/FA RK 17-2906 van de rechtbank Oost-Brabant van 28 juni 2018;

  2. de beschikking in de zaak 200.246.806/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 31 oktober 2019.

De vrouw heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest en aanvullend verzoekschrift zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

De man heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van de vrouw heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, C.E. du Perron, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 19 februari 2021.