ECLI:NL:HR:2021:346
public
2021-03-27T10:09:30
2021-03-04
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-03-05
19/04992
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
NL
Civiel recht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:984, Gevolgd
Rechtspraak.nl
RvdW 2021/278
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:346
public
2021-03-05T11:51:25
2021-03-05
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:346 Hoge Raad , 05-03-2021 / 19/04992

Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheidsrecht. Inspanningsverbintenis van gemeenten om mee te werken aan verplaatsing hoofdkantoor van ICT-bedrijf naar nieuw bedrijventerrein. Tekortkoming?

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/04992

Datum 5 maart 2021

ARREST

In de zaak van

INFO SUPPORT B.V.,gevestigd te Veenendaal,

EISERES tot cassatie,

hierna: Info Support,

advocaat: M.A.J.G. Janssen,

tegen

1. GEMEENTE VEENENDAAL,zetelende te Veenendaal,

2. GEMEENTE EDE,zetelende te Ede,

VERWEERSTERS in cassatie,

hierna gezamenlijk: de gemeenten,

advocaat: J.F. de Groot.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak C/16/411570 / HA ZA 16-198 van de rechtbank Midden-Nederland van 15 juni 2016 en 28 december 2016;

  2. het arrest in de zaak 200.214.780/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 augustus 2019.

Info Support heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

De gemeenten hebben een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor Info Support mede door H.A. Pasveer en voor de gemeenten mede door R.R. Oudijk.

De conclusie van de Advocaat-Generaal W.L. Valk strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Info Support heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad:

  • verwerpt het beroep;

  • veroordeelt Info Support in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de gemeenten begroot op € 882,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Info Support deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren G. Snijders en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 5 maart 2021.