ECLI:NL:HR:2021:510
public
2021-05-21T10:15:17
2021-04-06
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-04-20
19/04229
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
NL
Strafrecht
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2019:4782
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1251
Rechtspraak.nl
RvdW 2021/516
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:510
public
2021-04-19T15:43:53
2021-04-20
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:510 Hoge Raad , 20-04-2021 / 19/04229

Profijtontneming. Middel over ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04233.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/04229 P

Datum 20 april 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 4 september 2019, nummer 23-003068-18, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste

van

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993,

hierna: de betrokkene.

1Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft P.M. Rombouts, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2Beoordeling van het cassatiemiddel

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 april 2021.