ECLI:NL:HR:2021:533
public
2021-05-07T10:10:21
2021-04-08
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-04-09
20/01001
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
NL
Civiel recht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:58, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2019:4544, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtspraak.nl
RvdW 2021/439
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:533
public
2021-04-08T18:01:31
2021-04-09
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:533 Hoge Raad , 09-04-2021 / 20/01001

Art. 81 lid 1 RO. Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. C.s.q.n.-verband tussen besluit en de gestelde schade?

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/01001

Datum 9 april 2021

ARREST

In de zaak van

NEDERLANDSE HANDELSUNIE B.V.,gevestigd te Tilburg,

EISERES tot cassatie,

hierna: NHU,

advocaten: R.T. Wiegerink en N. van Triet,

tegen

GEMEENTE TILBURG,zetelende te Tilburg,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: de Gemeente,

advocaat: R.D. Boesveld.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak C/02/326131/HA ZA 17-62 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 maart 2017 en 15 november 2017;

  2. het arrest in de zaak 200.233.838/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 17 december 2019.

NHU heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

De Gemeente heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaten van NHU hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad:

  • verwerpt het beroep;

  • veroordeelt NHU in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 6.971,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren G. Snijders, als voorzitter, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 9 april 2021.