ECLI:NL:HR:2021:535
public
2021-05-07T10:11:26
2021-04-08
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-04-09
21/00202
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Beschikking
NL
Civiel recht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:237, Gevolgd
Rechtspraak.nl
RvdW 2021/441
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:535
public
2021-04-08T18:12:01
2021-04-09
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:535 Hoge Raad , 09-04-2021 / 21/00202

Art. 81 lid 1 RO. Wvggz. Zorgmachtiging. Verplichting rechter om afschrift te verstrekken van proces-verbaal mondelinge behandeling. HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3336.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 21/00202

Datum 9 april 2021

BESCHIKKING

In de zaak van

[betrokkene],wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: betrokkene,

advocaat: J. van Weerden,

tegen

DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM,VERWEERDER in cassatie,

hierna: de officier van justitie,

niet verschenen.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak C13/690533 FA RK 20-6242 van de rechtbank Amsterdam van 20 oktober 2020.

Betrokkene heeft tegen de beschikking van de rechtbank beroep in cassatie ingesteld. Het verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht.

De officier van justitie heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

2Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van de rechtbank beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, T.H. Tanja-van den Broek en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 9 april 2021.