ECLI:NL:HR:2021:590
public
2021-05-07T10:11:55
2021-04-15
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-04-16
21/00720
Cassatie
NL
Civiel recht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:331, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2020:2045, Niet ontvankelijk
Rechtspraak.nl
RvdW 2021/453
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:590
public
2021-04-15T17:38:30
2021-04-16
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:590 Hoge Raad , 16-04-2021 / 21/00720

Cassatieprocesrecht. Niet-ontvankelijkheid. Verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij de Hoge Raad. Art. 426a lid 1 Rv.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 21/00720

Datum 16 april 2021

BESCHIKKING

In de zaak van

[de vader],wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

hierna: [de vader].

1Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de beschikking in de zaak C/10/595841 van de rechtbank Rotterdam van 14 mei 2020;

  2. de beschikking in de zaak 200.281.894/01 van het gerechtshof Den Haag van 21 oktober 2020.

[de vader] heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van verzoeker in zijn cassatieberoep.

[de vader] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Het op 8 januari 2021 ingekomen verzoekschrift is ingediend door [de vader] zelf en is niet, zoals vereist door art. 426a lid 1 Rv, ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad. Dit verzuim kan worden hersteld door hetzelfde verzoekschrift binnen twee weken na binnenkomst ter griffie van de Hoge Raad opnieuw in te dienen, maar nu ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Dit brengt mee dat [de vader] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn beroep.

3Beslissing

De Hoge Raad verklaart [de vader] niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 16 april 2021.